Bedrijf

Customer Physics is naast het gehanteerde model ook de naam van het bedrijf. 'Physics is the science of matter'. Hierin staat 'matter' voor materie, maar matter betekent ook ertoe doen. Voor de bedrijfsnaam zijn beide betekenissen waar. Customer Physics zorgt voor waardetoevoeging door middel van oorzaak en gevolg, maar staat ook voor klanten 'die ertoe doen'.

In 2009 is Customer Physics gestart door Remco Smit met bijna 20 jaar klantcontactervaring en na 5 jaar verantwoordelijk te zijn geweest voor het kwaliteitsbeleid met betrekking tot klantcontact van UPC. Met die 20 jaar klantcontactervaring en pionier te zijn op het gebied van NPS (Nett Promotor Score) is het huidige economische klimaat DE gelegenheid om bedrijven effectiever te maken met het Customer Physics Model.

Nieuw product: Customer Matter

Customer Matter verschaft niet alleen inzicht in de NPS, klanttevredenheid en de beïnvloeders daarvan. Naast meting, analyse en conclusies worden deze gegevens ieder kwartaal op basis van uw eigen onderneming op structurele basis besproken in interactieve sessies. Op basis van deze sessies bent u zelf in staat om de benodigde veranderingen te managen. Ga naar Customer Matter voor meer informatie.